1050 rocznica Chrztu Polski

Stowarzyszenie Patriotyczne "Wiara i Wolność" - Fides et Libertas

photoO Chrzcie Polski wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Najbliższy tym wydarzeniom był kronikarz, biskup Thietmar z Merseburga (zmarły w 1018 r.), którego krótka notatka chwali Mieszka za przyjęcie chrześcijaństwa. Potem pojawia się Gall Anonim, skupiający się na duchowym wymiarze wydarzenia nie wspominając jednak słowem o miejscu, ani o czasie chrztu. 450 lat później, chrzest Polski opisał sam Jan Długosz. Jest to jednak raczej barwna fikcja literacka, nie mająca wiele wspólnego z historyczną prawdą. Nic więc dziwnego, że pojawiają się wątpliwości.

Historycy podają różne domniemane miejsca, w których miałby się odbyć chrzest. O Gnieźnie wspominał Jan Długosz w swoich kronikach. Poznań pojawia się w źródłach z początku XIV w. W sferze spekulacji znajdowała się również Ratyzbona i Praga. Pewność mamy tylko, że odbyło się to w granicach dzisiejszej Wielkopolski, czyli ówczesnego państwa gnieźnieńskiego. Być może w jednej z trzech głównych siedzib księcia Mieszka (Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki)? Istnieje też pytanie, czy Mieszko chrzczony był w jeziorze, w rzece czy też w specjalnej misie rytualnej, zwanej baptysterium. Jeżeli w baptysterium to najbardziej prawdopodobne jest to odkryte podczas wykopalisk i istniejące do dzisiaj na Ostrowie Lednickim. Poznań z misą chrzcielną na Ostrowie Tumskim jest według obecnego stanu badań mało prawdopodobny ponieważ misa jest wapienna więc ze względu na materiał zbyt „mało prestiżowa”. W Gnieźnie natomiast baptysterium nie znaleziono. [sam id=”1″ codes=”true”]

Skąd się wzięła data Chrztu Polski? W tamtych czasach chrztu tradycyjnie dokonywano w Wielką Sobotę a z tablic paschalnych (zestawienie dat Wielkanocy) wynika, że w 966 r. przypadała ona 14 kwietnia. Ponieważ nie mamy stuprocentowej pewności 14 kwiecień jest więc symboliczną datą chrztu Polski. Nawet rok chrztu podawany jest różnorako. W XIX w. mówiono że chrzest odbył się w roku 965, współcześnie natomiast mówi się o roku 966. Ta ostatnia data znajduje pewne uzasadnienie w kontekście najstarszych Roczników, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego, autorstwa Jana Długosza, których szczegółową analizę przeprowadził prof. Gerard Labuda. Rok 966 jest więc symbolicznym rokiem Chrztu Polski.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Sama decyzja Mieszka o przyjęciu chrztu była raczej wynikiem politycznych i kulturowych kalkulacji niż efektem jego głębokiego nawrócenia. Mieszko przyjmując chrzest, wprowadził ziemie piastowskie w tradycję chrześcijańską i kulturę łacińską. Był to najprawdopodobniej dogłębnie przemyślany akt polityczny, ponieważ pociągał za sobą poważne konsekwencje kulturowe. Przyjęcie nowej wiary wymagało przyjęcia jej zasad, często sprzecznych z tym, czym książę i cały jego lud żył wcześniej. Był to też akt bardzo odważny, albowiem pod groźbą surowych kar musiano zrezygnować z praktykowania starej wiary, co zapewne nie wszystkim się podobało i musiało budzić wątpliwości w kontekście ewentualnego gniewu słowiańskich bogów. Pamiętajmy że 14 kwietnia 966 roku to tylko symboliczna data chrztu całej Polski, ponieważ chrzest przyjął tylko Mieszko i jego dworzanie natomiast proces chrystianizacji ziem należących do dynastii piastów trwał jeszcze przez około 200 lat. Niezależnie od tego wszystkiego decyzja Mieszka miała ogromne konsekwencje! Nieważne jaki mamy dziś stosunek do wiary chrześcijańskiej, ważne, że dzięki Mieszkowi jesteśmy związani z tą kulturą już przez ponad tysiąc lat i na tej podstawie budowaliśmy naszą tożsamość. Nie tylko zresztą Polska, ale cała Europa została ukształtowana w kontekście kultury chrześcijańskiej. Dokądkolwiek nie pojedziemy, będziemy rozpoznawać te same jej elementy. Można wierzyć w Boga lub nie ale nie można negować faktu że Europa wyrosła na chrześcijaństwie. Chociażby tylko z tego względu tę kulturę powinniśmy znać i rozumieć. Zarówno wierzący i niewierzący jednakowo powinni znać swoje korzenie.

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Southampton rozpoczynają się 23 kwietnia o godzinie 19:00, uroczystą mszą w kościele St Edmunds. Więcej informacji na temat obchodów i przyszłych wydarzeń z wiązanych z rocznicą na stronie Facebook Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Patriotyczne “Wiara i Wolność” – Fides et Libertas


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...