75-lecie ZNPZ Zrzeszenia Polskiego Nauczycielstwa Za Granicami Polski

logoNauczyciele Polskiej Szkoły im Fryderyka Chopina w Southampton wzięli udział w obchodach jubileuszowych 75-lecia ZNPZ oraz Dnia Nauczyciela zorganizowanym przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą, które powstało 6 marca 1941 roku w Perth w Szkocji. Inicjatywę otwarcia takiej organizacji poparł Gen.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Władysław Sikorski a początek jej dali żołnierze/nauczyciele z dala od Ojczyzny i rodzin, zasłużeni i wielce ideowi działacze w Polsce przedwojennej i na emigracji.Od wczesnych lat działalności została nawiązana współpraca między Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów i Zrzeszeniem Nauczycielskim, ponieważ pierwsze szkoły ojczyste powstały przy pomocy władz centralnych i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Dzięki wysiłkom tych dwóch organizacji i księżom Kapelanom, teren Wielkiej Brytanii pokrywała gęsta sieć szkół i kursów nauczania przedmiotów ojczystych, których liczba w 1952 roku wyniosła 111 z około 5000 uczniami oraz 300 nauczycielami. Szkolnictwo emigracyjne kwitło, większość tych szkół pozostawała pod opieką SPK.
W dniu 16 października 2016 roku uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele Św.Andrzeja Boboli za wszystkich nauczycieli i członków ZNPZ. Następnie przeniosła się do Sali Malinowej w POSK-u gdzie pani prezes ZNPZ – Irena Grocholewska przywitała obecnych gości i uczniów polskich szkół sobotnich oraz przybliżyła obecnym krótką historię organizacji oraz jej spectrum działania. Pani Irena zaznaczyła jak ważne jest szkolenie nowego pokolenia, Polaków urodzonych na obczyźnie.

Program wydarzenia obejmował ciekawe wystąpienia,prelekcje,wystąpienia dzieci szkolnych oraz zespołu folklorystycznego Karolinka z Londynu.
Część druga obchodów została otwarta prelekcją mgr historii Jadwigi Kowalskiej, autorki publikacji naukowych i popularyzatorskich “75 lat Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą i chlubnej działalności na rzecz szkolnictwa Polskiego”, Pani Irena Grocholewska otrzymała podziękowanie i gratulacje od Ambasadora RP w Londynie Arkadiego Rzegockiego, Ministra Spraw Zagranicznych Polski Adama Kwiatkowskiego oraz innych znamienitych gości.

Następnie wystąpili uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej na Hanwell-Ealing oraz występ zespołu folklorystycznego Karolinka.
Główna część uroczystości została zakończona wspólnym odśpiewaniem Roty. Po czym, wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez organizatorów, przy którym nauczyciele dyskutowali o perspektywach i wyzwanich czekających na nich w najbliższym czasie.

W imieniu nauczycieli Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina w Southampton dziękuje za zaproszenie i życzę wszystkim kolegom i koleżankom wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Krysia Jenvey


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...