Antonin koło Ostrowa – Pałac Radziwiłłów, letnią rezydencją Chopina

Foto: Ewa Michałowska - Walkiewicz

Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie, został zbudowany w roku 1822 przez Karola Fryderyka Schinkla, jako dar dla księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika Księstwa Poznańskiego.
Na bazie drewnianej konstrukcji
Pałac ten posiada konstrukcję drewnianą, lecz jego ściany zewnętrzne zostały gruntownie oszalowane. Jest on usytuowany na solidnej podmurówce, według dokładnego planu symbolizującego krzyż grecki. Korpus główny tego dworu, posiada specyficzny plan zwany z włoska oktagonalum, do którego w późniejszych latach, dobudowano cztery niższe skrzydła. Elewacja zewnętrzna całego dworu, pomalowana jest na kolor żółci cesarskiej. Jak donoszą zapiski historyczne Janusza Kondelli z Płocka, do uzyskania takiego właśnie koloru, użyto wówczas startej cegły czerwonej, w połączeniu z naturalnym barwnikiem szafranowym. Całe wnętrze korpusu głównego, zajmuje wielka, trójkondygnacyjna sala o ozdobnym stropie, wsparta na filarze mieszczącym przewody kominowe, przyozdobiona najokazalszymi trofeami myśliwskimi. Dawniej odbywały się w niej koncerty pianistyczne z udziałem Fryderyka Chopina. Jedno ze skrzydeł mieści klatkę schodową wiodącą na wewnętrzne balkony, prowadzące do pokoi mieszkalnych w pozostałych trzech skrzydłach.
[sam_pro id=”0_3″ codes=”true”]Pamięć o zacnym Polaku
Jeden z takich pokoi balkonowych, pamięta pobyt Chopina. Na zewnętrznej elewacji pałacu, znajduje się tablica upamiętniająca kolejne wizyty tak znamienitego gościa, w pieleszach dworu w Antoninie. Należy też zwrócić baczną uwagę, iż przy wejściu na teren pałacowy umiejscowiony jest pomnik tego wielkiego kompozytora, pod który i dziś koneserzy jego sztuki, składają kwiaty. Na koncerty fortepianowe Chopina, była zapraszana śmietanka z całego Księstwa Poznańskiego, a wśród nich, był też pan Zygmunt Starowiejski z córką Emilią. Panna Emilia, nigdy nie delektowała się muzyką, jaką wykonywał Chopin. Jednak, jej serce, biło zawsze mocniej, na widok kompozytora. Chopin nigdy nie dowiedział się o afekcie, jaki nosiła w sercu panna Starowiejska, jej uczucie do niego wyszło na jaw z chwilą opublikowania pamiętników Emilii, w niedaleko położonym od Antonina, Kórniku. Wspomnienia o Chopinie, zapisane w pamiętnikach rozpoczynał wiersz niewiadomego autorstwa, zaczynający się takimi słowami…
Słyszę Wielki Boże, prawie święte dźwięki
Które płyną zgrabnie spod Chopina ręki
Nigdy się nie dowie, co mam w swoim sercu
Nigdy też nie stanie on na ślubnym kobiercu…
Park
Wokół rezydencji radziwiłłowskiej, rozpościera się rozległy park w stylu angielskim z zasadzonymi wokół frontonów, dorodnymi drzewami. Na środku tego parku znajduje się staw, a tuż przy nim wykonany z białego marmuru nagrobek córek Antoniego, Fryderyki Heleny i Luizy. Podobno średnia panna Radziwiłłówna, także pałała nieskrywaną miłością do kompozytora. Niestety, oprócz historii, przekazywanych ustnie na ten temat, nie zachował się do dziś żaden dokument świadczący o uczuciu panny Heleny. Istotnym jednak faktem jest to, iż w murach pałacu w Antoninie, corocznie odbywają się festiwale chopinowskie, zatytułowane Chopin w barwach jesieni, które mają upamiętnić odwiedziny Chopina w rezydencji księcia Antoniego Radziwiłła. Książę Radziwiłł, jak wiadomo był miłośnikiem muzyki i protektorem wszystkich artystów. On sam grał na wiolonczeli i próbował też komponować krótkie i niezłożone preludia. Chopin i książę poznali się, gdy Fryderyk, jako młodzieniec występował w salonach warszawskiej arystokracji. Pałac w Antoninie, do dziś słynie w całym kraju jako salon muzyczny, będący miejscem promocji międzynarodowych i krajowych imprez chopinowskich. Jest ta rezydencja uważana jeszcze, jako muzeum pracy twórczej, polskich artystów.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...