Druidzi

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Magowie i dobre duchy
W historię pradawnych Celtów, wpleceni są druidzi, jako magowie i dobre anioły, czuwające nad szczęściem Wysp Brytyjskich, a szczególnie Szmaragdowej Wyspy. Ich istnienie, potwierdzają rozmaite źródła, począwszy od pisarzy antycznych, aż po legendy i mity z czasów chrześcijańskich. W Polsce istnieje kilka grup historycznych, odtwarzających życie dawnych Druidów.
Z Galii
Wielki filozof Pliniusz dowodził, że druidyzm zrodził się w Galii, stamtąd zaś zawędrował do Brytanii i dzisiejsze tereny Irlandii. Pasjonatką instytucji druidyzmu na Szmaragdowej Wyspie, jest pani Krystyna z Sopotu, która uważa, że druidzi byli swoistego rodzaju kapłanami, szerzącymi dobro wśród ludów celtyckich. Według niej, druidzi sprawowali rozliczne funkcje. Byli oni zarazem kapłanami, wróżami, poetami, prorokami, wieszczami, lekarzami i prawnikami.
Odczynić rzucone czary
Druidzi dzielili się na trzy grupy: druidów, filidów i bardów. Filidowie, byli jedną z najważniejszych grup społeczności celtyckiej. Ich głównym zadaniem,  było wróżenie. Potrafili oni jedynie w tylko sobie wiadomy sposób, wezwać bogów opiekunów, by prosić ich o przepowiedzenie przyszłości Wyspy. Dzięki wywołanym bogom, druidzi, potrafili odczynić rzucane czary i sprawić, by po dniach niepowodzeń, zawitało na Wyspę szczęście i ogólnie pojęte dobro. Umieli oni także,  posługiwać się czarodziejską różdżką i zamieniali w zwierzęta złych ludzi. Niektórzy z nich, zmuszeni byli do spożywania na czczo mięsa z pieczonego kota, co wprawiało ich we wróżbiarski trans. Filidowie, znali też sposoby wywoływania i zaklinania duchów. [sam id=”1″ codes=”true”] Przeciw Carmen
Kiedy druidzi walczyli przeciw bogini Carman, mieli oni u swego boku Filidów, którzy rzucanymi przez siebie zaklęciami mieli omotać i zauroczyć wspomnianą boginię. Legendy przypisują Filidom także nieograniczoną mądrość, umożliwiającą im natychmiastową odpowiedź na każde pytanie. Filidowie, byli także historykami, których wiedza opierała się na znajomości mitów i legend, a także na znajomości rodowodów królewskich. Strzegli oni tradycji i nienaruszalności obyczaju plemiennego. Przy wstępowaniu na tron nowego króla, Filidowie określali legendarność jego urzędu pod względem pochodzenia z właściwej gałęzi rodu.
Znajomość tradycyjnej literatury, mitu i legendy, umiejętność poetyckiej improwizacji, czyniły z Filidów przede wszystkim ludzi zasłużonych dla przetrwania celtyckiego dorobku epickiego. W tym zakresie podobną funkcję spełniali bardowie, bez których nie sposób wyobrazić sobie żadnej celtyckiej biesiady. Bardowie, nie byli w zasadzie poetami ani wieszczami, a jedynie odtwórcami literatury epickiej. Druidzi natomiast, tworzyli stowarzyszenie kapłanów, do których przynależność nie była dziedziczna, a jeden z nich pełnił władzę zwierzchnią. W wypadku jego śmierci następował po nim ten, który odznaczył się największą godnością i dostojeństwem. Druidzi żyli we wspólnocie zbliżonej do dzisiejszej organizacji klasztornej, jednak mogli oni pojmować żony i brać udział w życiu społecznym, a nawet w wojnach. Niewątpliwie w działalności druidów sprawy wiedzy i nauczania odgrywały ogromną rolę, stanowiąc filar ówczesnej cywilizacji celtyckiej.
Zdaniem Juliusza Cezara
Już Juliusz Cezar zauważył, że wielkie rzesze młodych ludzi garnęły się do środowiska druidów, aby pobierać od nich nauki. Nauczano ich przede wszystkim o nieśmiertelności duszy i reinkarnacji, by rozbudzić w nich odwagę i poskromić strach przed śmiercią. Mieli oni także, rozległą wiedzę o gwiazdach i ich ruchach planet, wiedzieli oni też dużo o otaczającej ich przyrodzie, o mocach i działaniu nieśmiertelnych bogów. Druidów uważano za potężnych czarowników, a nawet za cudotwórców.
Specjalnie dla Głosu Polonii Towarzystwo historii Wysp Brytyjskich, zrekonstruowało kilka pokazów sztuk jakimi zajmowali się niegdyś Druidzi.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Ewa Michałowska-Walkiewicz


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...