Kałków – Malownicza wieś w województwie Świętokrzyskim

Ewa Michałowska - Walkiewicz

Miejscowość ta, znajduje się w północno-wschodniej części gminy Pawłów, należącej do województwa świętokrzyskiego. Pierwsza wzmianka o Kałkowie pochodzi z 1578 roku, z Kroniki Jana Długosza. A pisał on ta temat Kałkowa tak….

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Wioska położona w parafii Krynki, w której jest osiem łanów kmiecych, a także jest dwie karczmy mające pole, także młyn Zapniów mający pole, koło którego jest karczma biskupia mająca pole. Z tego wszystkiego wyznaczana i oddawana jest dziesięcina snopowa i koriopna dla biskupstwa krakowskiego. Wartość jej obliczano na osiem marek własnych. Kałków, w którym jest arodników 13 łanów 6,5. Ogrodników z polem 2, komorników 1, biedny 1, smolarzy 3”….

Okres II wojny światowej
W czasie drugiej wojny, w Kałkowie stacjonował niewielki niemiecki oddział kawalerii. Żołnierze korzystali z gospodarstw mieszkańców. W drugiej połowie 1942 roku, powstały tutaj pierwociny podziemnej organizacji wojskowej, jakim były Bataliony Chłopskie. Ich organizatorem był Stanisław Piwnik z Kałkowa. Dnia 11 października 1942 roku, we wspomnianej miejscowości, członkowie BCH zlożyli przysięgę wojskową i przyjęli pseudonimy. Pod koniec 1942 roku, BCH zostały włączone do jednego z partyzanckich plutonów III Rejonu Gór Świętokrzyskich „Świt”. [sam id=”1″ codes=”true”] Pomysł pana Czajkowskiego
W 1955 roku, z inicjatywy Piotra Czajkowskiego została powołana w Kałkowie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Na początku skupiała ona dwunastu strażaków. Do akcji strażacy wykorzystywali wóz trakcji konnej, na którym umieszczano motopompę.
Sanktuarium
Znajdujące się tutaj sanktuarium, należy do najmłodszych tego typu miejsc na terenie województwa świętokrzyskiego. Powstało w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie na jego terenie, znajduje się szereg obiektów takich jak kościół, Dom Pielgrzyma, Dom Jana Pawła, Dom Panoramy Świętokrzyskiej i Dom Męki Pańskiej. Wybudowano tu także Drogę Krzyżową, której stacje znajdują się przy Drodze Martyrologii Ludu Świętokrzyskiego, prowadzącej do wielkiej, wzniesionej z kamienia Góry Męki Pańskiej, czyli Golgoty.

Miejsce to zachwyca każdego turystę i miłośnika historii.

Ewa Michałowska – Walkiewicz


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...