Kłodzko – Wspominając historię starego miasta

Na dzieje starego miasta Kłodzka, w szczególny sposób wpłynęło jego położenie. Mieści się ono bowiem, na pograniczu polsko- czeskim. W okolicy Kłodzka, znajdowało się dość spore skupisko średniowiecznego osadnictwa. Przez miasto przechodził też szlak bursztynowej, co spowodowało sukcesywne bogacenie się miasta.
W dziesiątym stuleciu

Pod koniec dziesiątego wieku, Kłodzko należało do państwa Libickiego, którego władcą był Sławnik ojciec świętego Wojciecha. W wieku jedenastym, tereny kłodzkiego grodu, były terenem walk między rodem Piastów, a Przemyślidów. W 1003 roku, Kłodzko zostało na krótko opanowane przez Bolesława Chrobrego, a już 1114 roku, gród ten został zdobyty przez księcia Sobiesława I, który z Bolesławem Krzywoustym zawarł pokój, przyzwalający na przynależność ziemi kłodzkiej do Czech.
Polskie lenno
Na zasadzie dożywotniego lenna, ziemia kłodzka była pod władaniem Piastów, byli to książęta śląscy. W wyniku lokacji uformował się tu nowy układ miasta. W 1324 roku, miasto wykupiło wójtostwo, a joannici prowadzili szkoły niedzielne. W 1526 roku, Kłodzko wraz ze Śląskiem i Czechami przeszło pod panowanie Habsburgów.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]
Lata rozkwitu
W latach 1862–1905, wybudowano tu linie kolejowe. Kłodzki węzeł kolejowy dawał połączenia z Wrocławiem, Wałbrzychem oraz Kudową. W latach 1864–1874 wzniesiono tu, olbrzymi kompleks medyczno-uzdrowiskowy.
Okres międzywojnia
Na ten okres przypada sukcesywna rozbudowa miasta. Powstają tu osiedla otaczające centrum miasta. W czasie II wojny światowej, w istniejącej tu twierdzy utworzono obóz jeniecki i filię obozu koncentracyjnego Gross – Rosen. Dnia 9 maja 1945 roku, do Kłodzka wkroczyli czerwonoarmiści, dewastujący stopniowo ważniejsze miejskie obiekty.


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...