Leżajsk – Piękno średniowiecznego miasta

Ewa Michałowska - Walkiewicz

W czternastym stuleciu, Leżajsk należał do dóbr królewskich. W dniu 28 grudnia 1397 roku otrzymał on prawa miejskie z rąk Władysłąwa Jagiełły. Według dokumentów „Codex diplomaticus Poloniae”, król Władysław Jagiełło w 1409 roku, ufundował w Leżajsku parafię, z pięknym kościołem, co było powodem organizowania tu licznych wypraw i pielgrzymek.
W roku 1354

W 1354 roku, biskup Maciej Janina, do Leżajska sprowadził kanoników regularnych świetego Grobu. W 1424 roku, Leżajsk stał się siedzibą starostwa założonego przez Spytka z Tarnowa i Jarosława herbu Leliwa. starostę generalnego ruskiego. Początkowy okres w dziejach miasta, był związany z rodem Jarosławskich pieczętujących się herbem Leliwa, który otrzymał królewszczyznę leżajską w 100-letnią dzierżawę. [sam id=”1″ codes=”true”] Piętnaste stulecie
Począwszy od końca XV wieku, rozwój Leżajska był hamowany przez wyniszczające najazdy Tatarów i Wołochów. W związku z tymi napadami, dwór króla Zygmunta  Jagiellona znacznie wspomógł gospodarczo miasto, nadając mu kolejne przywileje i zwalniając okresowo od niektórych ciężarów płatniczych. Po tragicznych wydarzeniach król Zygmunt Stary Jagiellon, na bazie dokumentu wydanego przez siebie na Litwie, przeniósł Leżajsk na bardziej obronne miejsce, oddalone od poprzedniego o 5 km w kierunku południowo-zachodnim, nadając mu jednocześnie nową nazwę: Leżajsk Zygmuntowski. Była to ponowna lokacja miasta na prawie magdeburskim, która wraz z dogodnym położeniem na szlaku krzyżujących się dróg handlowych, dała podstawę do ponownego rozwoju rzemiosła i handlu.
Dla rozwoju Leżajska
Rozwój miasta, sukcesywnie był wspierany przez starostę leżajskiego Krzysztofa Szydłowieckiego pieczętującego się herbem Odrowąż. W 1534 roku, Królowa Bona za zezwoleniem Sejmu wykupiła wójtostwo Leżajska, fundując w nim nowoczesne pobudynki miejkskie. W 1610 roku, wybudowany został pierwszy murowany kościół. Obecną świątynię wzniesiono w latach 1618-1628 z fundacji marszałka wielkiego koronnego lukasza Opalińskiego z Bnina i jego żony Anny z Pileckich. W roku 1624, miasto zostało złupione i spalone przez wojska Kantymira Murzy. Tatarzy, w bestialski sposób wytopili starców i dzieci w pobliskich bagnach. Najazdy Szwedów w latach 1655-1656, przemarsze i grabieże obcych wojsk zrujnowały gospodarkę miejską. W 1656 roku,w Leżajsku na kilkudniowy pobyt zatrzymał się Karol Gustaw, twqierdząc, że jest w tym mieście, coś co go zachwyca.
Czasy rozbiorów
W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, Leżajsk przeszedł pod panowanie austriackie, a ostatni starosta leżajski Józef Potocki uzyskawszy zgodę władz zaborczych, przeniósł siedzibę starostwa do Łańcuta. W 1809 roku, wojska Księstwa Warszawskiego dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego na krótko wkroczyły do miasta, jednak miasto zajęli ponownie Austriacy. Od roku pierwszego rozbioru Polski, w Leżajsku działał cadyk Elimelech, organizując tu pielgrzymki Żydów. W czasie Wiosny Ludów, powstaje Wolne Królewskie Miasto Leżajsk. Ważne znaczenie miało dla Leżajska wybudowanie w latach 1896-1900 linii kolejowej łączącej Leżajsk z Przeworskiem i Stalową Wolą Południe.
Tuż przed uzyskaniem niepodległości
Przed I wojną światową, prowadzono tutaj regulację rzeki San. Pracami koło Leżajska, kierował późniejszy generał Władysław Sikorski. Tymczasowo zamieszkał on w Leżajsku przy ul. Klasztornej. W dniu 15 lipca 1910 roku, wygłosił on przemówienie na patriotycznym wiecu z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Rocznicę tej bitwy, uczczono ponadto budową szkoły męskiej, oddanej do użytku w roku 1911.
Do chwili obecnej, Leżajsk swoim niezwykłym urokiem, zachwyca każdego turystę i konesera wydarzeń historycznych.
Ewa Michałowska – Walkiewicz

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...