Otwarte spotkanie z profesorem Markiem Chodakiewiczem

Organizatorzy: Stowarzyszenie Patriotyczne "Wiara i Wolność" - Fides et Libertas

Otwarte spotkanie z profesorem Markiem Chodakiewiczem

[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Otwarte spotkanie z profesorem Markiem Chodakiewiczem”.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Zapraszamy na otwarte spotkanie z profesorem Markiem Chodakiewiczem. Nasz gość jest historykiem specjalizującym się w dziejach XX wieku. Szczególnie zaś interesuje się Polską, Europą Środkową oraz losami żyjących tutaj Żydów.

Profesor Chodakiewicz jako badacz historii, kierownik Katedry Studiów Wschodnich na prestiżowym Institute of World Politics w Waszyngtonie, opublikował m.in. książki “Transformacja czy niepodległość?” oraz “Złote serca, czy złote żniwa? Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów”.[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 maja o godzinie 19:00. Organizatorzy, Stowarzyszenie Patriotyczne ‘Wiara i Wolność’ oraz Polska Niepodległa oddział Bristol, zapraszają do sali Polskiego Klubu w Southampton, 507 Portswood Road, SO17 2TH.

[/wc_column][/wc_row] [sam id=”1″ codes=”true”]
  • [wc_fa icon=”calendar” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa]  Data: Poniedziałek, 30 Maj 2016
  • [wc_fa icon=”user-times” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa]  Godzina: 19:00
  • [wc_fa icon=”ticket” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Bilety: bezpłatne
  • [wc_fa icon=”map” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Lokalizacja: Sala Polskiego Klubu w Southampton, 507 Portswood Road, SO17 2TH
[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

 Odliczanie do spotkania  [wc_countdown date=”May 30, 2016, 7:00:00 PM” format=”wdHMs” message=”Spotkanie odbyło się zapraszamy na kolejne wydarzenia – szczegóły w zakładce “wydarzenia”” labels=”Year,Month,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds” labels1=”rok,miesiąc,Week,Day,Hour,Minute,Second”]

[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

Plakat-1

Prof. Marek Jan Chodakiewicz jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich historyków polskiego pochodzenia zajmujących się dziejami najnowszymi. Ma w swoim dorobku 17 książek. Wykładał m.in. na uczelniach: Columbia University w Nowym Jorku, University of Virginia. Jest szefem katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki w niezwykle prestiżowym, podyplomowym Institute of World Politics, gdzie przez sześć lat służył jako dziekan akademicki. Ta waszyngtońska uczelnia kształci głównie dyplomatów, pracowników wywiadu, kontrwywiadu, a także specjalistów od obronności.

Prof. Marek J. Chodakiewicz jest wyróżniany nagrodami amerykańskimi i polskimi, wśród nich niezwykle prestiżową Nagrodą im. Józefa Mackiewicza. Swoje książki wydaje zarówno po angielsku, jak i po polsku. W środowiskach profesjonalistów są one wysoko notowane i często dyskutowane. Sam również nie stroni od recenzji prac historycznych czy politologicznych. Jego teksty ukazują się w takich pismach amerykańskich, jak „National Review” i „The New York Times”, czy polskich: „Tygodnik Solidarność”, „Najwyższy Czas”, „Glaukopis”. Co kilka lat przyjeżdża do Polski, a na jego wykłady z zakresu polityki i historii najnowszej przychodzą setki osób – czy to w metropoliach, czy w małych miasteczkach. To, o czym mówi, nierzadko jest dementowaniem stereotypów. O polskim, katolickim rzekomym antysemityzmie. O rzekomej znajomości przez Amerykanów polskiej historii. O rzekomym zainteresowaniu rządu amerykańskiego obroną Polski. Nie pomija także zagrożenia rosyjskim imperializmem.

Marek J. Chodakiewicz specjalizuje się w historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku. W szczególności – w myśli konserwatywnej, a także w dwóch największych zbrodniczych totalitaryzmach: komunizmie i nazizmie. Pisząc na tematy rodzime, najczęściej zajmuje się problematyką polsko-żydowską. O obiektywizmie jego prac świadczą nie tylko recenzje amerykańskich historyków, ale też powołanie go przez prezydenta George’a Busha do niezwykle prestiżowej Amerykańskiej Rady ds. Upamiętnienia Holokaustu.

Źródło: Tygodnik Katolicki Niedziela


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...