Odwiedźmy stary Mirzec

Modrzewiowy Dworek w Mircu
Modrzewiowy Dworek, wybudowany został w XIX wieku, a stanowił on wówczas ważny ośrodek działań podczas Powstania Styczniowego, toczącego się na ziemiach polskich w 1863 roku. Początkowo dworek ten należał do Jadwigi i Józefa Prendowskich. W 1880 roku, dworek został przebudowany przez rosyjskiego właściciela. Od 1945 roku, mieścił się tu Państwowy Dom Dziecka. Na terenie przydworskiego parku, znajduje się najgrubszy wiąz szypułkowy w Polsce.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

DSCI2030Trochę historii
W 1827 roku, dzierżawcą folwarku Mirzec, został Ludwik Prendowski, który w 1839 roku, wybudował dworek polski. Dalszą dzierżawę majątku przejął jego syn Józef. Przed powstaniem rozpętanym 22 stycznia 1863 roku, mirzecki dworek stał się ośrodkiem ruchu konspiracyjnego. Tu znajdowali pomoc i schronienie kurierzy, roznoszący korespondencję i rozkazy, na trasie Warszawa-Kraków. Józef Prendowski czynnie angażował się we wsparcie powstania styczniowego, zorganizował on bowiem pomoc dla powstańczych oddziałów i został mianowany Komisarzem Wojskowym województwa sandomierskiego. Po upadku powstania, został aresztowany i zesłany na Syberię. [sam id=”1″ codes=”true”] Razem niesiemy pomoc
Do prac powstańczych, również przyłączyła się żona Józefa, pani Jadwiga z Woyciechowskich, która została kurierem Rządu Narodowego oraz mianowana została główną organizatorką pomocy rannym i poszkodowanym. Po ułaskawieniu jej wraz z mężem, powróciła do kraju z zesłania na Syberii w 1867 roku. W mirzeckim dworku kilkakrotnie przebywali: Naczelnik Wojskowy i Cywilny województwa krakowskiego i sandomierskiego generał Marian Langiewicz, pisarz i działacz polityczny Ignacy Maciejewski, a także ks. K. Kotowski, W. Tomczyński.

DSCI2044Dla generała rosyjskiej armii
Po upadku powstania styczniowego, mirzecki dwór i ziemie przejął za zasługi rosyjski generał Konstanty Eggier. Wyburzył on dworek polski i na jego fundamentach wybudował modrzewiowy dworek w stylu alpejskim, który zachował się do dzisiaj. W okresie pierwszej wojny światowej, w dworku urzędował komendant austriackich wojsk okupacyjnych. W wyniku działań wojennych i epidemii, w kraju pozostały setki sierot szukających schronienia. W związku z tym Iłżecki Powiatowy Związek Samorządowy postanowił powołać tu do istnienia, Zakład Wychowawczy dla Sierot.
Po drugiej wojnie
Po II wojnie światowej, Sierociniec został przekształcony w Państwowy Dom Dziecka w Mircu. W Domu Dziecka, stale przebywało około 60 dzieci. Dom funkcjonował aż do 1981 roku.
Lata obecne
Współcześnie, Modrzewiowy Dworek został nabyty przez prywatnego właściciela, który urządził w nim salę bankietową. Ale zawsze odczuwa się cudowny klimat, nawiązujący do dawnych lat.
Ewa Michałowska – Walkiewicz


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...