Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów Nr 309 w Southampton

W niedzielę 2 października 2016 roku w Polskim Klubie w Southampton Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów zorganizowało wieczorek poświęcony pamięci kombatantów, historii i ich działalności.  Była to wspaniała uroczystość, w której udział wzięli członkowie SPPW Koła nr 11 w Londynie, The Friends Of The ORP Błyskawica Society z Isle of Wight, Klub Miłośników Historii “Biały Orzeł z Brighton, Przedstawiciele  307 Squadron Project,  przedstawiciele opieki Pomnika Powstańców Listopadowych z Portsmouth, lokalne stowarzyszenie  Fidels et Libertas “Wiara i Wolność” dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej  im. gen. Sosabowskiego oraz Fryderyka Chopina w Southampton, zespół pieśni i tańca “Karpaty”, Harcerstwo oraz wielu gości i parafian z Southampton i okolic.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Wspominaliśmy historię Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Wielka Brytania oraz historię Koła 309. 17 grudnia 1946 roku Rada SPK powzięła uchwałę upoważniającą Komitet Wykonawczy SPK do zorganizowania Oddziału SPK „Wielka Brytania”, obejmującego tę część Stowarzyszenia, która działała na terenie Zjednoczonego Królestwa. 29 stycznia 1947r. Komitet Wykonawczy powołał do życia tymczasowe władze SPK “Wielka Brytania” Po zakończeniu II wojny światowej całe wojsko Polskich Sił Zbrojnych zostało skomasowane w Zjednoczonym Królestwie. Oprócz wojska władze brytyjskie przyjęły dużą liczbę uchodźców cywilnych. Ilość Polaków na Wyspie wyniosła kilkaset tysięcy osób.Legalny Rząd Polski nie miał możliwości i środków do zajęcia się rodakami. Zadanie to spadło na żołnierzy PSZ, którzy powołali do życia Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło SPK nr 309 w Southampton powstało na samym początku. [sam_pro id=”0_3″ codes=”true”]

W 1947niedaleko Southampton, na terenie byłego obozu jenieckiego w Hiltingbury, powstał ośrodek dla uchodźców polskich. Zadaniem Koła w tym okresie było  niesienie pomocy i utrzymanie społeczeństwa w zdrowym nastroju duchowym i religijno-patriotycznym. Członkowie SPK urządzali uroczystości i obchodzili Święta Narodowe. Obóz Hiltenbury odwiedzali generałowie, między innymi Generał Anders.W 1956 roku obóz został zlikwidowany a członkowie SPK próbując ułożyć sobie życie rozjechali się w różne strony, część członków zmarło a część wyemigrowało.Trudno było o jakąkolwiek łączność i zebrania.Po paru latach z inicjatywy Jana Dudy, Henryka Domańskiego, Jana Korzeniowskiego i Pawła Czarniucha postanowiono wznowić działalność SPK. Od tej chwili Koło SPK działa, prezesowie i zarząd się zmieniają lecz członkowie SPK chętnie  współpracują z parafią i innymi organizacjami, biorąc aktywny udział w życiu społecznym miasta Southampton i okolicy. Przez wszystkie lata swojej działalności, czynnie wspierali akcje charytatywne, między innymi; zbierali pieniądze na Inwalidów wojennych, Skarb Narodowy, Polską Macierz Szkolna, Pomoc Polakom w Rosji i Fundusz Premiera Mazowieckiego. SPK organizowało zabawy na pomoc powodzianom w Polsce, pomagało w formie finansowej samotnym matkom wychowującym dzieci. Stowarzyszenie  posiada też swój wkład w budowie pomnika Polskich Sił Zbrojnych w Arboretum oraz Kaplicy Golgoty Wschodu na Jasnei Górze. Od wielu lat Prezesem SPK jest Wiktor Ottembrajt, który wraz z członkami pracuje w miłej i koleżeńskiej atmosferze, zawsze docenia ich pracę..Z dumą można stwierdzić, że Koło SPK nr 309 w Southampton jest najstarszą organizacją w naszej Parafii. Pomimo małej ilości członków, Prezes nie rezygnował ze swej działalności, aczkolwiek starał się werbować do Stowarzyszenia młodych członków. W chwili obecnej SPK przyjęło nazwę SPPW czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów. Zaczynamy nową ere, gdzie nie tylko kombatanci, ale i ich przyjaciele mogą być członkami Stowarzyszenia. Działalność SPPW ma bardzo duże znaczenie w naszej Parafii, działa aktywnie i współpracuje z innymi organizacjami w Parafii i okolicach. Utrzymujemy ścisły kontakt z SPPW Nr 11 w Londynie, The Friends Of The ORP Błyskawica Society z Isle of Wight, Klub Miłośników Historii “Biały Orzeł z Brighton, 307 Squadron Project, z przedstawicielami opieki Pomnika Powstańców Listopadowych w Portsmouth, lokalnym Stowarzyszeniem  Fidels et Libertas “Wiara i Wolność” z Polskimi Szkołami Sobotnimi  im. gen. Sosabowskiego oraz Fryderyka Chopina w Southampton, zespołem pieśni i tańca “Karpaty” oraz Harcerstwem. SPPW sprawuje opiekę nad miejscami pamięci i grobami żołnierzy. Krzewi i kultywuje ich pamięć, przekazuje historię młodym pokoleniom.

Zapraszamy zainteresowanych historią i działalnością SPPW do wstąpienia w jej szeregi, aby podtrzymywać tradycje.i pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie za wolność, którą możemy się cieszyć dzisiaj. Nie możemy im uścisnąć dłoni, nie możemy im spojrzeć w oczy i powiedzieć „Dziękuję” ale możemy o nich pamiętać i obiecać, że nigdy o nich nie zapomnimy.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli inicjatywę i przyczynili się do zorganizowania spotkania w dniu 2 października 2016


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...