Twierdza Modlin

Ewa Michałowska - Walkiewicz

Nad Wisłą i Narwią
Twierdza w Modlinie, usytuowana jest u zbiegu rzek Wisły i Narwi. Składa się z centralnie usytuowanej cytadeli, umocnionych przedmości kazuńskiego i nowodworskiego oraz z dwóch pierścieni posiadających miano fortów. Twierdza ta, jest jedną z największych i najlepiej zachowanych takich budowli w Polsce.
Czas wojny północnej
Pierwsze prace fortyfikacyjne w Modlinie, prowadzone były podczas wojny północnej rozgrywanej z wojskami szwedzkimi. Za czasów panowania króla Augusta II Mocnego, wojskami saskimi dowodził feldmarszałek Adam von Steinan, który w tej twierdzy urządził sobie stanowisko dowodzenia, jak również bazę rezydencjalną. [sam id=”1″ codes=”true”] Rozkazem Napoleona
Budowę twierdzy w Modlinie, rozpoczęto na specjalny rozkaz Napoleona w dniu 1 grudnia 1806 roku.  W okresie Księstwa Warszawskiego, od wiosny 1807 do lata 1812 roku, został pobudowany w Modlinie zasadniczy zrąb wspomnianej twierdzy. Składał się on z obwarowania bastionowego, trzech wysuniętych koron obserwacyjnych.
Rozbudowa twierdzy
Częściowo zburzona twierdza podczas działań wojennych wojsk polskich ze Szwedami, musiała być odbudowana, a przede wszystkim wzmocniona. Tuż po jej umocnieniu, nastąpiło oblężenie Modlina przez wojska rosyjskie Iwana Paskiewicza. Twierdza modlińska wypełniła swoje zadanie, blokując skutecznie oddziały rosyjskie.
Okres I wojny światowej
Obrona twierdzy modlińskiej w roku 1915, jest przykładem błyskawicznego szturmu, jaki przypuścili Niemcy podczas wojny błyskawicznej. Na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku, wojska nieprzyjaciela zbliżyły się do Wisły. Dnia 5 sierpnia, została zajęta przez wrogie wojska, cała Warszawa. Pod Modlin podeszło zgrupowanie oblężnicze, dowodzone przez generała Beselera. W twierdzy zaś, rezydowali Rosjanie. Oblężenie twierdzy trwało od 9 sierpnia do 20 sierpnia 1915 roku.
II wojna światowa
We wrześniu 1939 roku, garnizon twierdzy modlińskiej, stanowiła 8 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego. Stacjonował tu także sztab Armii Modlin. Po bitwie granicznej, twierdzę obsadzili żołnierze z innych walczących Armii. Wojska niemieckie II Korpusu Armijnego, podeszły jednak pod twierdzę dnia 10 września 1939 roku. Przez dwa tygodnie, trwało oblężenie twierdzy przez przeważające siły niemieckie. W wyniku braku amunicji i jakiegokolwiek wsparcia, skapitulowała ona dnia 29 września 1939 roku.
Ewa Michałowska – Walkiewicz

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...