Operatorzy kolejowi planują masowe zamknięcie kas biletowych.

Operatorzy kolejowi planują masowe zamknięcie kas biletowych.

Planowane zmiany w obsłudze klienta wzbudzają obawy związków zawodowych i organizacji reprezentujących pasażerów

Wielka Brytania, 6 lipca 2023 – Brytyjscy operatorzy kolejowi ogłosili plany zamknięcia niemal wszystkich kas biletowych na stacjach kolejowych w Anglii. Propozycja ta, przedstawiona przez Rail Delivery Group (RDG), organizację reprezentującą operatorów kolejowych, wywołała dyskusje i kontrowersje w mediach oraz wśród związków zawodowych i organizacji reprezentujących interesy pasażerów.

Zgodnie z planami, kasy biletowe na największych stacjach kraju, w tym dworcach kolejowych w Londynie i w centrach dużych miast, pozostaną otwarte. Jednakże kasy na pozostałych stacjach mogą zostać zlikwidowane wkrótce.

Obecnie w Anglii działa 1007 kas biletowych, które są obsługiwane przez spółki kolejowe na podstawie umów zawartych z rządem. Dodatkowe 759 stacji nie posiada już obsługi w kasach biletowych. RDG argumentuje, że likwidacja kas jest częścią procesu modernizacji sposobu obsługi klienta.

Głównym powodem takich planów jest również presja ze strony rządu, aby ograniczyć wydatki w sektorze kolejowym, który doświadczył znacznych strat finansowych w wyniku pandemii COVID-19.

Według danych RDG, odsetek biletów kupowanych w kasach spadł z 24% w 2019 roku do 12% w poprzednim roku. W związku z realizacją planów zamknięcia kas biletowych, RDG zapowiada przeniesienie pracowników kas do pracy na peronach i w halach dworcowych. Zakładane rozwiązanie ma zapewnić bardziej zauważalną i przyjazną dla pasażerów obsługę.

RDG twierdzi, że 99% transakcji, które odbywały się w kasach w poprzednim roku, mogło być łatwo zrealizowanych za pomocą automatów biletowych lub online. W ramach planowanych zmian, automaty biletowe zostaną zmodernizowane, a pracownicy zostaną wyposażeni w urządzenia przenośne do sprzedaży biletów.

Jeśli konkretny bilet nie będzie dostępny w kasie, pasażerzy będą mogli go zakupić w pociągu, automacie na stacji lub na stacji końcowej – informuje RDG.

Propozycje zamknięcia kas biletowych spotkały się z silnym sprzeciwem związków zawodowych. Związek Rail, Maritime and Transport (RMT) zapowiedział stanowczy sprzeciw wobec planów, a związek Transport Salaried Staffs Association podkreśla, że społeczeństwo nie chce, aby system transportu kolejowego był w ten sposób ograniczany.

Grupa lobbingowa Railfuture ostrzega, że takie działania mogą wpłynąć na zmniejszenie przychodów, jeśli pasażerowie zrezygnują z podróży pociągami. Royal National Institute of Blind People wyraziło zaniepokojenie, twierdząc, że masowe likwidacje kas biletowych mogą mieć ogromnie szkodliwy wpływ na samodzielne podróżowanie osób niewidomych i słabowidzących.

Dotychczas rząd nie skomentował tych wypowiedzi ani nie odniósł się do kontrowersji wokół planów zamknięcia kas biletowych na stacjach kolejowych w Anglii.

Wydarzenia
Reklama

Najnowsze artykuły
Najnowsze artykuły