RAF Typhoony przechwyciły rosyjskie bombowce lecące na północ od Szkocji

RAF Typhoony przechwyciły rosyjskie bombowce lecące na północ od Szkocji

Wielka Brytania
| Redakcja GP

Royal Air Force (RAF) wysłała myśliwce Typhoon w ramach alarmu QRA (Quick Reaction Alert) w celu przechwycenia dwóch rosyjskich bombowców dalekiego zasięgu typu Tu-142 Bear-F i Tu-142 Bear-J, które przelatywały w pobliżu Szetlandów w ramach strefy powietrznej NATO.

Myśliwce Typhoon wystartowały z bazy RAF Lossiemouth, jednej z dwóch baz QRA RAF, w których myśliwce są stale gotowe do zareagowania na zagrożenia w dowolnym momencie w celu obrony przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii.

Rosyjskie samoloty patrolowe Tu-142 Bear-F i Tu-142 Bear-J, które są wykorzystywane do rozpoznania i walki z okrętami podwodnymi, były monitorowane przez myśliwce RAF w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, gdy przelatywały na północ od Wielkiej Brytanii.

Minister ds. sił zbrojnych, James Heappey, powiedział:

  • Załogi RAF w Lossiemouth stale monitorują przestrzeń powietrzną Wielkiej Brytanii i są zawsze gotowe do podjęcia działań w dowolnym momencie, aby utrzymać bezpieczeństwo naszego kraju.

  • Piloty wystartowali w swoich myśliwcach Typhoon, aby przechwycić dwa rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu, monitorując je, gdy przelatywały na północ od Szetlandów, gotowi do przeciwdziałania wszelkim potencjalnym zagrożeniom dla terytorium Wielkiej Brytanii.

Samolot tankujący Voyager również został wysłany i pozostał w powietrzu przez cały czas trwania misji, aby zaoferować tankowanie w powietrzu, co umożliwiło myśliwcom Typhoon pozostanie w powietrzu przez dłuższy czas, niezbędny do wykonania zadania.

Kierujący pilot RAF Typhoon powiedział:

  • To naprawdę satysfakcjonujące, że mogliśmy przeprowadzić udany przechwyt, zachowując integralność przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii i NATO.

  • Gdy alarm do alarmu rozbrzmiał wczesnym rankiem, adrenalina zaczęła płynąć. Pracując w tandemie z operatorami kontroli naziemnej i z tankowaniem w powietrzu z samolotu RAF Voyager, byliśmy w stanie pozostać w zadaniu do czasu jego zakończenia i gdy samolot docelowy opuścił obszar zainteresowania Wielkiej Brytanii.

Myśliwce RAF Typhoon są wysyłane w takich przypadkach w celu zabezpieczenia i ochrony przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii. Pilot RAF z Lossiemouth niedawno ukończył czteromiesięczne rozmieszczenie na czele misji NATO w Estonii, w ramach której przeprowadzono ponad 50 takich przechwyceń.

Rosyjskie samoloty wojskowe wlatujące do brytyjskiej strefy informacji o locie, kontrolowanej strefy międzynarodowej przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii, mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów. Te rosyjskie samoloty często nie rozmawiają z kontrolą ruchu lotniczego ani nie nadają kodu „squawk”, który zapewnia, że są widoczne dla innych użytkowników powietrza i kontrolerów ruchu lotniczego na ziemi.

Myśliwce Typhoon i Voyager powróciły do bazy i samoloty zostały zatankowane, aby pozostać gotowe do reagowania na wszelkie przyszłe potencjalne zagrożenia.

Wydarzenia
Reklama

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły