Rekordowe podwyżki wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii!

Rekordowe podwyżki wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii!

REKORDOWE PODWYŻKI WYNAGRODZENIA dla pracowników w Wielkiej Brytanii! W brytyjskich mediach pojawiły się najnowsze informacje dotyczące rekordowych podwyżek wynagrodzenia dla pracowników w Wielkiej Brytanii.

Okazuje się, że odnotowano wzrost na poziomie 7,3%. Jak podaje BBC, płace w Wielkiej Brytanii wzrosły w rekordowym tempie, co jednocześnie budzi obawy o utrzymującą się wysoką inflację przez dłuższy czas. Dane ONS pokazały, że najwyższe podwyżki wystąpiły w lepiej opłacanych sektorach, takich jak finanse, natomiast w handlu detalicznym były one niższe.

Oficjalne dane wykazały, że regularne wynagrodzenie w okresie od marca do maja wzrosło o 7,3% w porównaniu z poprzednim rokiem, co stanowi najwyższy wzrost zanotowany w ostatnim miesiącu. Jednak mimo rekordowych wzrostów, podwyżki płac nie nadążają za tempem wzrostu cen. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest obecnie przedmiotem coraz większej uwagi ze strony Banku Anglii, który stara się kontrolować inflację. Bank podniósł już stopy procentowe po raz 13. z rzędu, w celu zmniejszenia stopy inflacji, jednak ta nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Aktualnie inflacja w Wielkiej Brytanii wynosi 8,7%, czyli znacznie przekracza cel ustalony przez Bank Anglii na poziomie 2%. Istnieje obawa, że rekordowy wzrost płac zwiększy koszty ponoszone przez firmy i zmusi je do dalszego podnoszenia cen swoich towarów. Mimo że płace rosną w rekordowym tempie, wciąż nie jest to wystarczająco szybki wzrost, aby nadążyć za rosnącymi cenami w sklepach. Realne wynagrodzenie, uwzględniając wpływ inflacji, spadło o 0,8%.

Wydarzenia
Reklama

Najnowsze artykuły
Najnowsze artykuły