Z Bractwem za pan brat

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Powrót do przeszłości
W Kielcach, od lat wielu działa Bractwo Artyleryjskie. Zadaniem tego stowarzyszenia militarnego, jest kultywowanie polskiej tradycji patriotycznej, wśród polskiej młodzieży rozsianej na całym świecie.

reklama

Głos Polonii lubi strzelać
Członkowie wspomnianego bractwa, odziani są w siedemnastowieczne stroje, które w tamtym okresie uznawane były za eleganckie nowum. We własnym zakresie, zakupują sobie oni potrzebne materiały na uszycie odpowiedniego stroju, jak też i samo jego przystrojenie, leży w gestii każdego z nich. Głównym zadaniem wspomnianego bractwa, jest inscenizowanie działań wojennych polskiego wojska, jakie miały miejsce podczas najazdu szwedzkiego na nasz kraj. Jak wszyscy wiemy, wojna polsko-szwedzka rozgrywająca się o Inflanty w latach 1600-1611, stanowiła dalszy ciąg sporów dotyczących podziału ziem dawnego zakonu kawalerów mieczowych. Dodatkowym czynnikiem była też walka o tron szwedzki, między Karolem Sudermańskim, a Zygmuntem III Wazą. Podczas takowych pokazów scen historycznych, rycerze z Kielc chętnie inscenizują wybuchy armatnie, czego dokonują tak zwani starsi nad armatą. Redakcja Głosu Polonii, także miała okazję wystrzelić raz salut na vivat polskiego króla.

Wszystkie armaty i działa mniejsze
Wszelkie działa, jakie są na wyposażeniu bractwa, ładowane są przez puszkarzy, a wystrzałami z nich komenderują ekspedierieci wojenni. Podziwiając dalsze pokazy scenek rodzajowych dotyczących wojen polsko – szwedzkich, mamy do czynienia z wierną ich repliką historyczną. I tak dla przykładu, dzięki wspomnianemu bractwu, możemy obejrzeć kunszt wojenny Stefana Czarnieckiego, a także Wiktorię oliwską, której dokonał Stanisław Koniecpolski. Jak w każdym polskim wojsku, posiadanie osoby duchownej było rzeczą priorytetową, zatem i w szeregach kieleckiego bractwa zobaczyć  też można mnicha, którego modły wpływają dodatnio na morale i szczególne uduchowienie kieleckiego rycerstwa.

Bractwo Artyleryjskie, wychyliło puchar przedniego tokaju za całą redakcję i czytelników Głosu Polonii. Bardzo za to dziękujemy.

Ewa Michałowska-Walkiewicz


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...