Z Bractwem za pan brat

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Powrót do przeszłości
W Kielcach, od lat wielu działa Bractwo Artyleryjskie. Zadaniem tego stowarzyszenia militarnego, jest kultywowanie polskiej tradycji patriotycznej, wśród polskiej młodzieży rozsianej na całym świecie.

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Głos Polonii lubi strzelać
Członkowie wspomnianego bractwa, odziani są w siedemnastowieczne stroje, które w tamtym okresie uznawane były za eleganckie nowum. We własnym zakresie, zakupują sobie oni potrzebne materiały na uszycie odpowiedniego stroju, jak też i samo jego przystrojenie, leży w gestii każdego z nich. [sam id=”1″ codes=”true”]Głównym zadaniem wspomnianego bractwa, jest inscenizowanie działań wojennych polskiego wojska, jakie miały miejsce podczas najazdu szwedzkiego na nasz kraj. Jak wszyscy wiemy, wojna polsko-szwedzka rozgrywająca się o Inflanty w latach 1600-1611, stanowiła dalszy ciąg sporów dotyczących podziału ziem dawnego zakonu kawalerów mieczowych. Dodatkowym czynnikiem była też walka o tron szwedzki, między Karolem Sudermańskim, a Zygmuntem III Wazą. Podczas takowych pokazów scen historycznych, rycerze z Kielc chętnie inscenizują wybuchy armatnie, czego dokonują tak zwani starsi nad armatą. Redakcja Głosu Polonii, także miała okazję wystrzelić raz salut na vivat polskiego króla.

Wszystkie armaty i działa mniejsze
Wszelkie działa, jakie są na wyposażeniu bractwa, ładowane są przez puszkarzy, a wystrzałami z nich komenderują ekspedierieci wojenni. Podziwiając dalsze pokazy scenek rodzajowych dotyczących wojen polsko – szwedzkich, mamy do czynienia z wierną ich repliką historyczną. I tak dla przykładu, dzięki wspomnianemu bractwu, możemy obejrzeć kunszt wojenny Stefana Czarnieckiego, a także Wiktorię oliwską, której dokonał Stanisław Koniecpolski. Jak w każdym polskim wojsku, posiadanie osoby duchownej było rzeczą priorytetową, zatem i w szeregach kieleckiego bractwa zobaczyć  też można mnicha, którego modły wpływają dodatnio na morale i szczególne uduchowienie kieleckiego rycerstwa.

Bractwo Artyleryjskie, wychyliło puchar przedniego tokaju za całą redakcję i czytelników Głosu Polonii. Bardzo za to dziękujemy.

Ewa Michałowska-Walkiewicz


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...