Za świętą sprawę. 5 Brygada Wileńska i jej bohaterowie

„Nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Walczymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę.”

[sam_pro id="0_1" codes="true"]

Łupaszko, 5-ta Brygada Wileńska

W ubiegłą niedzielę w Polskim Ośrodku Parafialnym w Southampton odbyła się wystawa pod hasłem „Za świętą sprawę. 5 Brygada Wileńska i jej bohaterowie” poświęcona pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Wystawa nieprzypadkowo odbyła się w dniu 12 marca, jest to data 107 urodzin mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wniesieniem sztandaru SPPW Nr 309 w Southampton oraz modlitwą. Następnie obejrzeć mogliśmy projekcję filmu „Inka” Jana Ledóchowskiego, zrealizowanego z pomocą polskich harcerzy, przyjaciół i studentów w Londynie, który poświęcony był pamięci Danuty Siedzikównej „Inki”. Uczniowie ABC Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. gen. bryg. S. Sosabowskiego zaprezentowali zebranym krótką akademię poświęconą tejże samej bohaterce, nastoletniej dziewczynie, która w 5 Brygadzie była sanitariuszką. W czasie spotkania można było wysłuchać referatu oraz zwiedzić wystawę poświęconą 5 Brygadzie Wileńskiej.

[sam_pro id=”0_1″ codes=”true”]

Warto tutaj w kilku słowach przybliżyć historię „Inki”.  Jak donoszą zapisy historyczne Danuta Siedzikówna ps. Inka wstąpiła do 5 Brygady Wileńskiej w 1945 r. mając 17 lat. Żołnierze mówili o niej, że była bardzo dobrą sanitariuszką. Brała też udział w walkach.
18-letnia Danuta zostaje pochwycona przez Służby Bezpieczeństwa i  trafia do więzienia przy ul. Kurkowej w Gdańsku, gdzie zostaje zgładzona przez dowódcę plutonu egzekucyjnego strzałem w głowę. Na krótko przed śmiercią w grypsie „Inka” pisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Niedzielne spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym swoją obecnością zaszczycili:  pan major Otton Hulacki, pan major Sergiusz Papliński pseudonim „Kawka”, ostatni żołnierz wyklęty w Anglii, stowarzyszenie PWBW reprezentowane przez panią Sylwię Kosiec i pana dr Marka Laskiewicza, którzy opowiadali o samej wystawie, Stowarzyszenie SPPW nr 309 w Southampton, Stowarzyszenie Patriotyczne „Wiara i Wolność”, Polski Klub Miłośników Historii, Stowarzyszenie Patriotyczne „Ogniwo”, Militia Regni Poloniae, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej “Patriae Fidelis”.

Wydarzenie przygotowali i zorganizowali nauczyciele, uczniowie, wolontariusze oraz rodzice z ABC Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. gen. bryg. S. Sosabowskiego w Southampton, którym za cały wkład pracy należą się wielkie podziękowania.

Zdjęcia: Paweł Baran

Zdjęcia: Rafał Burda


Druk materiałów reklamowych

Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...